OSDN Git Service

Modify documents.
[ffftp/ffftp.git] / ras.c
diff --git a/ras.c b/ras.c
index 22aa804..798cbe1 100644 (file)
--- a/ras.c
+++ b/ras.c
@@ -1,6 +1,6 @@
-/*=============================================================================\r
+/*=============================================================================\r
 *\r
-*                                                                      \82q\82`\82r\8aÖ\8cW\r
+*                                                                      RAS関係\r
 *\r
 ===============================================================================\r
 / Copyright (C) 1997-2007 Sota. All rights reserved.\r
 \r
 #define  STRICT\r
 \r
-#define WINVER 0x400\r
+// UTF-8対応\r
+//#define WINVER 0x400\r
 \r
+// IPv6対応\r
+#include <winsock2.h>\r
 #include <windows.h>\r
 #include <stdio.h>\r
 #include <stdlib.h>\r
@@ -38,7 +41,8 @@
 #include <mbstring.h>\r
 #include <malloc.h>\r
 #include <windowsx.h>\r
-#include <winsock.h>\r
+// IPv6対応\r
+//#include <winsock.h>\r
 #include <ras.h>\r
 #include <rasdlg.h>\r
 #include <raserror.h>\r
@@ -67,7 +71,7 @@ static void MakeRasConnMsg(char *Phone, RASCONNSTATE rasconn, char *Buf);
 static BOOL CALLBACK DialPassCallBackProc(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam);\r
 \r
 \r
-/*===== \83\8d\81[\83J\83\8b\82È\83\8f\81[\83N =====*/\r
+/*===== ローカルなワーク =====*/\r
 \r
 static HINSTANCE m_hDll = NULL;\r
 static HINSTANCE m_hDll2 = NULL;\r
@@ -86,17 +90,17 @@ static HWND hWndDial;
 \r
 \r
 \r
-/*----- RAS\83\89\83C\83u\83\89\83\8a\82ð\83\8d\81[\83h\82·\82é ---------------------------------------------\r
+/*----- RASライブラリをロードする ---------------------------------------------\r
 *\r
 *      Parameter\r
-*              \82È\82µ\r
+*              なし\r
 *\r
 *      Return Value\r
-*              \82È\82µ\r
+*              なし\r
 *\r
 *      Note\r
-*              RAS\83\89\83C\83u\83\89\83\8a\82Í\95K\82¸\83C\83\93\83X\83g\81[\83\8b\82³\82ê\82é\82à\82Ì\82Å\82Í\82È\82¢\82Ì\82Å\81A\83X\83^\83e\83B\83b\83N\82É\r
-*              \83\8a\83\93\83N\82µ\82È\82¢\81B\r
+*              RASライブラリは必ずインストールされるものではないので、スタティックに\r
+*              リンクしない。\r
 *----------------------------------------------------------------------------*/\r
 \r
 void LoadRasLib(void)\r
@@ -141,13 +145,13 @@ void LoadRasLib(void)
 }\r
 \r
 \r
-/*----- RAS\83\89\83C\83u\83\89\83\8a\82ð\83\8a\83\8a\81[\83X\82·\82é -------------------------------------------\r
+/*----- RASライブラリをリリースする -------------------------------------------\r
 *\r
 *      Parameter\r
-*              \82È\82µ\r
+*              なし\r
 *\r
 *      Return Value\r
-*              \82È\82µ\r
+*              なし\r
 *----------------------------------------------------------------------------*/\r
 \r
 void ReleaseRasLib(void)\r
@@ -164,13 +168,13 @@ void ReleaseRasLib(void)
 }\r
 \r
 \r
-/*----- RAS\82ª\8eg\82¦\82é\82©\82Ç\82¤\82©\82ð\95Ô\82· ---------------------------------------------\r
+/*----- RASが使えるかどうかを返す ---------------------------------------------\r
 *\r
 *      Parameter\r
-*              \82È\82µ\r
+*              なし\r
 *\r
 *      Return Value\r
-*              int RAS\82ª\8eg\82¦\82é\82©\82Ç\82¤\82©\r
+*              int RASが使えるかどうか\r
 *                      YES/NO\r
 *----------------------------------------------------------------------------*/\r
 \r
@@ -186,16 +190,16 @@ int AskRasUsable(void)
 }\r
 \r
 \r
-/*----- \8c»\8dÝ\82ÌRAS\83R\83l\83N\83V\83\87\83\93\88ê\97\97\82ð\95Ô\82· ---------------------------------------\r
+/*----- 現在のRASコネクション一覧を返す ---------------------------------------\r
 *\r
 *      Parameter\r
-*              RASCONN **Buf : \88ê\97\97\82Ö\82Ì\83|\83C\83\93\83^\82ð\95Ô\82·\83\8f\81[\83N\r
+*              RASCONN **Buf : 一覧へのポインタを返すワーク\r
 *\r
 *      Return Value\r
-*              int \8cÂ\90\94 (-1=\83G\83\89\81[)\r
+*              int 個数 (-1=エラー)\r
 *\r
 *      Note\r
-*              Buf\82Ì\97Ì\88æ\82Í\8cÄ\8fo\91¤\82Å\8aJ\95ú\82·\82é\82±\82Æ\r
+*              Bufの領域は呼出側で開放すること\r
 *----------------------------------------------------------------------------*/\r
 \r
 static int GetCurConnections(RASCONN **Buf)\r
@@ -237,13 +241,13 @@ static int GetCurConnections(RASCONN **Buf)
 /*----- RasHangUp()------------------------------------------------------------\r
 *\r
 *      Parameter\r
-*              HRASCONN hRasConn : \83n\83\93\83h\83\8b\r
+*              HRASCONN hRasConn : ハンドル\r
 *\r
 *      Return Value\r
-*              DWORD \83X\83e\81[\83^\83X\r
+*              DWORD ステータス\r
 *\r
 *      Note\r
-*              \90Ø\92f\82ª\8a®\97¹\82·\82é\82Ü\82Å\91Ò\82Â\r
+*              切断が完了するまで待つ\r
 *----------------------------------------------------------------------------*/\r
 \r
 static DWORD RasHangUpWait(HRASCONN hRasConn)\r
@@ -261,14 +265,14 @@ static DWORD RasHangUpWait(HRASCONN hRasConn)
 }\r
 \r
 \r
-/*----- \8c»\8dÝ\82ÌRAS\83R\83l\83N\83V\83\87\83\93\82ð\90Ø\92f\82·\82é ---------------------------------------\r
+/*----- 現在のRASコネクションを切断する ---------------------------------------\r
 *\r
 *      Parameter\r
-*              RASCONN *RasConn : \90Ú\91±\88ê\97\97\r
-*              int Num : \8cÂ\90\94\r
+*              RASCONN *RasConn : 接続一覧\r
+*              int Num : 個数\r
 *\r
 *      Return Value\r
-*              int \83X\83e\81[\83^\83X (SUCCESS/FAIL)\r
+*              int ステータス (FFFTP_SUCCESS/FFFTP_FAIL)\r
 *----------------------------------------------------------------------------*/\r
 \r
 static int DoDisconnect(RASCONN *RasConn, int Num)\r
@@ -276,27 +280,27 @@ static int DoDisconnect(RASCONN *RasConn, int Num)
        int i;\r
        int Sts;\r
 \r
-       Sts = SUCCESS;\r
+       Sts = FFFTP_SUCCESS;\r
        if(Num > 0)\r
        {\r
                SetTaskMsg(MSGJPN220);\r
                for(i = 0; i < Num; i++)\r
                {\r
                        if(RasHangUpWait(RasConn[i].hrasconn) != 0)\r
-                               Sts = FAIL;\r
+                               Sts = FFFTP_FAIL;\r
                }\r
        }\r
        return(Sts);\r
 }\r
 \r
 \r
-/*----- RAS\82ð\90Ø\92f\82·\82é ---------------------------------------------------------\r
+/*----- RASを切断する ---------------------------------------------------------\r
 *\r
 *      Parameter\r
-*              int Notify : \8am\94F\82·\82é\82©\82Ç\82¤\82© (YES/NO)\r
+*              int Notify : 確認するかどうか (YES/NO)\r
 *\r
 *      Return Value\r
-*              \82È\82µ\r
+*              なし\r
 *----------------------------------------------------------------------------*/\r
 \r
 void DisconnectRas(int Notify)\r
@@ -323,15 +327,15 @@ void DisconnectRas(int Notify)
 }\r
 \r
 \r
-/*----- RAS\82Ì\83G\83\93\83g\83\8a\88ê\97\97\82ð\83R\83\93\83{\83{\83b\83N\83X\82É\83Z\83b\83g\82·\82é -------------------------\r
+/*----- RASのエントリ一覧をコンボボックスにセットする -------------------------\r
 *\r
 *      Parameter\r
-*              HWND hDlg : \83_\83C\83A\83\8d\83O\83{\83b\83N\83X\82Ì\83n\83\93\83h\83\8b\r
-*              int Item : \83R\83\93\83{\83{\83b\83N\83X\82Ì\83\8a\83\\81[\83X\94Ô\8d\86\r
-*              char *CurName : \8f\89\8aú\92l\r
+*              HWND hDlg : ダイアログボックスのハンドル\r
+*              int Item : コンボボックスのリソース番号\r
+*              char *CurName : 初期値\r
 *\r
 *      Return Value\r
-*              int \83G\83\93\83g\83\8a\90\94\r
+*              int エントリ数\r
 *----------------------------------------------------------------------------*/\r
 \r
 int SetRasEntryToComboBox(HWND hDlg, int Item, char *CurName)\r
@@ -374,16 +378,16 @@ int SetRasEntryToComboBox(HWND hDlg, int Item, char *CurName)
 }\r
 \r
 \r
-/*----- RAS\82Ì\90Ú\91±\82ð\8ds\82¤ -------------------------------------------------------\r
+/*----- RASの接続を行う -------------------------------------------------------\r
 *\r
 *      Parameter\r
-*              int Dialup : \83_\83C\83A\83\8b\83A\83b\83v\82·\82é\82©\82Ç\82¤\82© (YES/NO)\r
-*              int UseThis : \95K\82¸\82±\82Ì\83G\83\93\83g\83\8a\82É\90Ú\91±\82·\82é\82©\82Ç\82¤\82© (YES/NO)\r
-*              int Notify : \8dÄ\90Ú\91±\91O\82É\8am\94F\82·\82é\82©\82Ç\82¤\82© (YES/NO)\r
-*              char *Name : \90Ú\91±\90æ\r
+*              int Dialup : ダイアルアップするかどうか (YES/NO)\r
+*              int UseThis : 必ずこのエントリに接続するかどうか (YES/NO)\r
+*              int Notify : 再接続前に確認するかどうか (YES/NO)\r
+*              char *Name : 接続先\r
 *\r
 *      Return Value\r
-*              int \83X\83e\81[\83^\83X (SUCCESS/FAIL)\r
+*              int ステータス (FFFTP_SUCCESS/FFFTP_FAIL)\r
 *----------------------------------------------------------------------------*/\r
 \r
 int ConnectRas(int Dialup, int UseThis, int Notify, char *Name)\r
@@ -398,12 +402,12 @@ int ConnectRas(int Dialup, int UseThis, int Notify, char *Name)
        BOOL Flg;\r
        OSVERSIONINFO VerInfo;\r
 \r
-       Sts = SUCCESS;\r
+       Sts = FFFTP_SUCCESS;\r
        if(Dialup == YES)\r
        {\r
                if(m_hDll != NULL)\r
                {\r
-                       /* \8c»\8dÝ\82Ì\90Ú\91±\82ð\8am\94F */\r
+                       /* 現在の接続を確認 */\r
                        DoDial = 1;\r
                        if((Num = GetCurConnections(&RasConn)) != -1)\r
                        {\r
@@ -436,9 +440,9 @@ int ConnectRas(int Dialup, int UseThis, int Notify, char *Name)
 \r
                        if(DoDial != 0)\r
                        {\r
-                               /* \90Ú\91±\82·\82é */\r
+                               /* 接続する */\r
                                SetTaskMsg(MSGJPN221);\r
-                               Sts = FAIL;\r
+                               Sts = FFFTP_FAIL;\r
 \r
                                Num = 0;\r
                                VerInfo.dwOSVersionInfoSize = sizeof(OSVERSIONINFO);\r
@@ -460,7 +464,7 @@ int ConnectRas(int Dialup, int UseThis, int Notify, char *Name)
                                                DlgParam.reserved = 0;\r
                                                DlgParam.reserved2 = 0;\r
                                                if((*m_RasDialDlg)(NULL, Name, NULL, &DlgParam) != 0)\r
-                                                       Sts = SUCCESS;\r
+                                                       Sts = FFFTP_SUCCESS;\r
                                        }\r
                                        else\r
                                                SetTaskMsg(MSGJPN222);\r
@@ -478,7 +482,7 @@ int ConnectRas(int Dialup, int UseThis, int Notify, char *Name)
                                           (DialogBoxParam(GetFtpInst(), MAKEINTRESOURCE(dial_password_dlg), GetMainHwnd(), (DLGPROC)DialPassCallBackProc, (LPARAM)&Param) == YES))\r
                                        {\r
                                                if(DialogBoxParam(GetFtpInst(), MAKEINTRESOURCE(dial_dlg), GetMainHwnd(), (DLGPROC)DialCallBackProc, (LPARAM)&Param) == YES)\r
-                                                       Sts = SUCCESS;\r
+                                                       Sts = FFFTP_SUCCESS;\r
                                        }\r
                                }\r
                        }\r
@@ -488,13 +492,13 @@ int ConnectRas(int Dialup, int UseThis, int Notify, char *Name)
 }\r
 \r
 \r
-/*----- RAS\83_\83C\83A\83\8b\83E\83C\83\93\83h\83E\82Ì\83R\81[\83\8b\83o\83b\83N -----------------------------------\r
+/*----- RASダイアルウインドウのコールバック -----------------------------------\r
 *\r
 *      Parameter\r
-*              HWND hDlg : \83E\83C\83\93\83h\83E\83n\83\93\83h\83\8b\r
-*              UINT message : \83\81\83b\83Z\81[\83W\94Ô\8d\86\r
-*              WPARAM wParam : \83\81\83b\83Z\81[\83W\82Ì WPARAM \88ø\90\94\r
-*              LPARAM lParam : \83\81\83b\83Z\81[\83W\82Ì LPARAM \88ø\90\94\r
+*              HWND hDlg : ウインドウハンドル\r
+*              UINT message : メッセージ番号\r
+*              WPARAM wParam : メッセージの WPARAM 引数\r
+*              LPARAM lParam : メッセージの LPARAM 引数\r
 *\r
 *      Return Value\r
 *              BOOL TRUE/FALSE\r
@@ -533,7 +537,7 @@ static BOOL CALLBACK DialCallBackProc(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LP
                case WM_DIAL_MSG :\r
                        if(lParam != 0)\r
                        {\r
-                               /* \83G\83\89\81[\94­\90 */\r
+                               /* エラー発生 */\r
                                if((*m_RasGetErrorString)((UINT)lParam, (LPTSTR)Tmp, RAS_NAME_LEN+25) != 0)\r
                                        sprintf(Tmp, MSGJPN224);\r
                                RasHangUpWait(hRasConn);\r
@@ -542,12 +546,12 @@ static BOOL CALLBACK DialCallBackProc(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LP
                        }\r
                        else if(wParam & RASCS_DONE)\r
                        {\r
-                               /* \8fI\97¹ */\r
+                               /* 終了 */\r
                                EndDialog(hDlg, YES);\r
                        }\r
                        else\r
                        {\r
-                               /* \83X\83e\81[\83^\83X\95Ï\8dX */\r
+                               /* ステータス変更 */\r
                                MakeRasConnMsg(Param->szPhoneNumber, wParam, Tmp);\r
                                SendDlgItemMessage(hDlg, DIAL_STATUS, WM_SETTEXT, 0, (LPARAM)Tmp);\r
                        }\r
@@ -557,15 +561,15 @@ static BOOL CALLBACK DialCallBackProc(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LP
 }\r
 \r
 \r
-/*----- RasDial()\82Ì\83R\81[\83\8b\83o\83b\83N -----------------------------------------------\r
+/*----- RasDial()のコールバック -----------------------------------------------\r
 *\r
 *      Parameter\r
-*              UINT unMsg : \83\81\83b\83Z\81[\83W\r
-*              RASCONNSTATE rasconnstate : \83X\83e\81[\83^\83X\r
-*              DWORD dwError : \83G\83\89\81[\r
+*              UINT unMsg : メッセージ\r
+*              RASCONNSTATE rasconnstate : ステータス\r
+*              DWORD dwError : エラー\r
 *\r
 *      Return Value\r
-*              \82È\82µ\r
+*              なし\r
 *----------------------------------------------------------------------------*/\r
 \r
 static VOID WINAPI RasDialFunc(UINT unMsg, RASCONNSTATE rasconnstate, DWORD dwError)\r
@@ -574,15 +578,15 @@ static VOID WINAPI RasDialFunc(UINT unMsg, RASCONNSTATE rasconnstate, DWORD dwEr
 }\r
 \r
 \r
-/*----- RasDial()\82Ì\83X\83e\81[\83^\83X\83\81\83b\83Z\81[\83W\82ð\8dì\90¬\82·\82é -----------------------------\r
+/*----- RasDial()のステータスメッセージを作成する -----------------------------\r
 *\r
 *      Parameter\r
-*              char *Phone : \93d\98b\94Ô\8d\86\r
-*              RASCONNSTATE rasconn : \83X\83e\81[\83^\83X\r
-*              char *Buf : \95\8e\9a\97ñ\82ð\83Z\83b\83g\82·\82é\83o\83b\83t\83@\r
+*              char *Phone : 電話番号\r
+*              RASCONNSTATE rasconn : ステータス\r
+*              char *Buf : 文字列をセットするバッファ\r
 *\r
 *      Return Value\r
-*              \82È\82µ\r
+*              なし\r
 *----------------------------------------------------------------------------*/\r
 \r
 static void MakeRasConnMsg(char *Phone, RASCONNSTATE rasconn, char *Buf)\r
@@ -643,13 +647,13 @@ static void MakeRasConnMsg(char *Phone, RASCONNSTATE rasconn, char *Buf)
 }\r
 \r
 \r
-/*----- \83\86\81[\83U\96¼\81A\83p\83X\83\8f\81[\83h\93ü\97Í\83E\83C\83\93\83h\83E\82Ì\83R\81[\83\8b\83o\83b\83N ----------------------\r
+/*----- ユーザ名、パスワード入力ウインドウのコールバック ----------------------\r
 *\r
 *      Parameter\r
-*              HWND hDlg : \83E\83C\83\93\83h\83E\83n\83\93\83h\83\8b\r
-*              UINT message : \83\81\83b\83Z\81[\83W\94Ô\8d\86\r
-*              WPARAM wParam : \83\81\83b\83Z\81[\83W\82Ì WPARAM \88ø\90\94\r
-*              LPARAM lParam : \83\81\83b\83Z\81[\83W\82Ì LPARAM \88ø\90\94\r
+*              HWND hDlg : ウインドウハンドル\r
+*              UINT message : メッセージ番号\r
+*              WPARAM wParam : メッセージの WPARAM 引数\r
+*              LPARAM lParam : メッセージの LPARAM 引数\r
 *\r
 *      Return Value\r
 *              BOOL TRUE/FALSE\r