OSDN Git Service

Add support for MLSD responses from some broken hosts.
[ffftp/ffftp.git] / mesg-eng.h
index 24eacb5..34b3b31 100644 (file)
 #define MSGJPN248              "Local free: %s"\r
 #define MSGJPN249              "Files in queue: %d"\r
 #define MSGJPN250              "Receiving %s"\r
 #define MSGJPN248              "Local free: %s"\r
 #define MSGJPN249              "Files in queue: %d"\r
 #define MSGJPN250              "Receiving %s"\r
-#define MSGJPN251              "Err\xEF\xBC\x9ASeed"\r
-#define MSGJPN252              "Err\xEF\xBC\x9ASeed"\r
-#define MSGJPN253              "Err\xEF\xBC\x9ASequence#"\r
-#define MSGJPN254              "MS Sans Serif"\r
+#define MSGJPN251              "ErrSeed"\r
+#define MSGJPN252              "ErrSeed"\r
+#define MSGJPN253              "ErrSequence#"\r
+#define MSGJPN254              "MS Shell Dlg"\r
 #define MSGJPN255              "&Upload"\r
 #define MSGJPN256              "U&pload As..."\r
 #define MSGJPN257              "Up&load All"\r
 #define MSGJPN255              "&Upload"\r
 #define MSGJPN256              "U&pload As..."\r
 #define MSGJPN257              "Up&load All"\r
 #define MSGJPN275              "Open in %s (&%d)"\r
 #define MSGJPN276              "WS_FTP.INI\0ws_ftp.ini\0All file(*.*)\0*\0"\r
 #define MSGJPN277              "Wave file\0*.wav\0All file\0*\0"\r
 #define MSGJPN275              "Open in %s (&%d)"\r
 #define MSGJPN276              "WS_FTP.INI\0ws_ftp.ini\0All file(*.*)\0*\0"\r
 #define MSGJPN277              "Wave file\0*.wav\0All file\0*\0"\r
-#define MSGJPN278              "Reason : %s"\r
+#define MSGJPN278              "Reason: %s"\r
 #define MSGJPN279              "Can't get Listen Socket"\r
 #define MSGJPN280              "Can't get Data Socket"\r
 #define MSGJPN281              "Can't connect with PASV mode"\r
 #define MSGJPN282              "INI filename is not specified"\r
 #define MSGJPN279              "Can't get Listen Socket"\r
 #define MSGJPN280              "Can't get Data Socket"\r
 #define MSGJPN281              "Can't connect with PASV mode"\r
 #define MSGJPN282              "INI filename is not specified"\r
-#define MSGJPN283              "INI file : "\r
-#define MSGJPN284              "http://www2.biglobe.ne.jp/~sota/"\r
+#define MSGJPN283              "INI file: "\r
+#define MSGJPN284              "http://sourceforge.jp/projects/ffftp/"\r
 #define MSGJPN285              "Failed to execute Registory Editor."\r
 #define MSGJPN286              "Save Settings"\r
 #define MSGJPN287              "Reg file\0*.reg\0All file\0*\0"\r
 #define MSGJPN285              "Failed to execute Registory Editor."\r
 #define MSGJPN286              "Save Settings"\r
 #define MSGJPN287              "Reg file\0*.reg\0All file\0*\0"\r
 #define MSGJPN329              "UTF-8 BOM"\r
 #define MSGJPN330              "UTF-8 BOM Kanji Code"\r
 #define MSGJPN331              "UTF-8 BOM Kanji Code (Local)"\r
 #define MSGJPN329              "UTF-8 BOM"\r
 #define MSGJPN330              "UTF-8 BOM Kanji Code"\r
 #define MSGJPN331              "UTF-8 BOM Kanji Code (Local)"\r
+#define MSGJPN332              "Auto"\r
+#define MSGJPN333              "TCP/IPv4"\r
+#define MSGJPN334              "TCP/IPv6"\r
+#define MSGJPN335              "Ask everytime"\r
+#define MSGJPN336              "Overwrite all later"\r
+#define MSGJPN337              "Resume all later"\r
+#define MSGJPN338              "Skip all"\r
+#if defined(HAVE_TANDEM)\r
+#define MSGJPN2000             "NonStop Server"\r
+#define MSGJPN2001             "OSS<->GUARDIAN Switch(&O)"\r
+#endif\r