OSDN Git Service

AppliStation-GUI,検索用テキストボックスをToolStripWeb2LikeTextBoxとして独立コンポーネントとして分離
[applistation/AppliStation.git] / provider.list.txt
1 http://applistation.com/AppliStationNetwork/softlist.xml\r