OSDN Git Service

na-get-lib,パフォーマンスチューニングなど(動作変更なし)
[applistation/AppliStation.git] / na-get-lib / NaGet / NaGetLibPref.cs
1 using System;\r
2 using System.IO;\r
3 using System.Collections.Generic;\r
4 using System.Xml.Serialization;\r
5 using System.ComponentModel;\r
6 \r
7 namespace NaGet\r
8 {\r
9         /// <summary>\r
10         /// na-get-libの全般設定クラス\r
11         /// </summary>\r
12         [XmlRoot("Pref")]\r
13         public class NaGetLibPref\r
14         {\r
15                 /// <summary>\r
16                 /// アプリケーションデータを置くフォルダ。\r
17                 /// </summary>\r
18                 /// <remarks>デフォルトではカレントディレクトリ</remarks>\r
19                 [XmlElement]\r
20                 public string AppDataFolder = null;\r
21                 \r
22                 /// <summary>\r
23                 /// ネットワークアクセスに使うプロキシをURL形式で指定する。\r
24                 /// </summary>\r
25                 /// <remarks>デフォルトではシステムの設定を使用する</remarks>\r
26                 [XmlElement]\r
27                 public string ProxyAddress = null;\r
28                 \r
29                 /// <summary>\r
30                 /// ウイルススキャンをする。\r
31                 /// </summary>\r
32                 [XmlElement]\r
33                 [DefaultValue(true)]\r
34                 public bool EnableScanInstallerFile = true;\r
35                 \r
36                 /// <summary>\r
37                 /// インストールをバックグラウンドで実行する。\r
38                 /// </summary>\r
39                 [XmlElement]\r
40                 [DefaultValue(true)]\r
41                 public bool InstallOnBackground = true;\r
42         }\r
43 }\r